Винроцк

технички параметри

Кућа »  технички параметри

АСТМ А182-А182М Хемијска и затезна својства виев-имагедовнлоад22
АСТМ А193-А193М Механичка својства виев-имагедовнлоад22
АСТМ А194-А194М Механички капацитет виев-имагедовнлоад22
АСТМ А276 Механичко својство виев-имагедовнлоад22
Спецификација АСТМ А453 660 виев-имагедовнлоад22
АСТМ А564-564М 17-4ПХ и 17-7ПХ виев-имагедовнлоад22
АСТМ Б164 Монел 400-Монел 405 хемијска и механичка својства виев-имагедовнлоад22
АСТМ Б166 стандардни инконел 600, 601, 602ЦА виев-имагедовнлоад22
АСТМ Б348 Титанијум и Титанијум легуре виев-имагедовнлоад22
Хемијска и механичка својства АСТМ Б425 Инцолои 825 виев-имагедовнлоад22
АСТМ Б446 Инцонел 625 хемијска и затезна виев-имагедовнлоад22
Захтеви за затезање и тврдоћу АСТМ Б564 виев-имагедовнлоад22
Хемијска и механичка својства АСТМ Б574 Хастеллои Ц276-Ц22 виев-имагедовнлоад22
АСТМ Б637 Инконел 718-УНС Н07718 Ни Легура виев-имагедовнлоад22
АСТМ Б805 Инколој 925-УНС Н09925 Ни Легура виев-имагедовнлоад22
Хемијска и механичка својства АСТМ Б865 Монел К500 виев-имагедовнлоад22